De Wajong Talenten-website maakt gebruik van cookies. 

logo 235x52px

Bel ons algemeen 038 453 8600   |    info@wajongtalenten.nl
Voor vacatures en sollicitaties 06-36123674 of 050-5536542  | vacatures@wajongtalenten.nl

Zorg om werk

Bekendheid door Bereidheid!

Image

Even voorstellen!

Wij zijn Zorg om Werk, een onderdeel van Wajong Talenten B.V.. Wij zijn een jonge onderneming die werkgevers en werkzoekenden met een indicatie banenafspraak (arbeidsbeperking) met elkaar in contact brengt. Hierbij kijken we naar de talenten van mensen in plaats van hun beperkingen. Maar niet alleen het hebben van een baan is belangrijk, ook eventuele andere problematiek pakken we samen met jou aan.

Waarom Zorg om Werk? 

De naam “Zorg om Werk” zegt eigenlijk al voldoende! Naast het adviseren en begeleiden naar werk, coördineren wij ook de zorg die nodig is. De mensen die te maken hebben met de participatiewet, hebben ook vaak een zorgvraag thuis. Dit kan gaan om schuldenproblematiek, maar ook om het vinden van geschiktere huisvesting, of andere vragen die het moeilijk maken om optimaal te participeren in de maatschappij.

Participatiewet, indicatie banenafspraak en doelgroepregister

Per 1 januari 2015 is de participatiewet ingegaan. De Participatiewet is een regeling waarin de bijstand (WWB), Wajong en sociale werkvoorziening zijn samengevoegd. Met de participatiewet wil de regering meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Hier zijn ook afspraken over gemaakt met het bedrijfsleven. Door de invoering van de participatiewet is de Wajong gesloten voor mensen met een arbeidsbeperking die nog wel kunnen werken. Zij krijgen nu geen Wajong-uitkering meer, maar een indicatie banenafspraak. De mensen die geen Wajong hebben, maar alleen een indicatie banenafspraak vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is nog veel onduidelijk over de wet  en regelgeving rondom de indicatie banenafspraak, ook hier kan Zorg om Werk bij helpen.

Zoeken van een baan!

Zoals de naam Zorg om Werk al zegt is het vinden van een baan, of een nuttige dagbesteding het startpunt van ons integrale traject. Dit doe je onder begeleiding van oplossingsgerichte coach. Oplossingsgericht coachen houdt in dat de coach samen met de cliënt een situatie creëert waarin hij of zij zelfstandig (verder) kan ontwikkelen. Door persoonlijke gesprekken aan te gaan wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en de wensen zijn. Door te luisteren en te ordenen bekijken we jouw situatie. Samen onderzoeken we welke baan het beste bij je past en wordt je geplaatst bij de werkgever. Dit gaat in combinatie met de betrokken partijen, waaronder de gemeente. De coach heeft samen met jouw de regie binnen het geheel.

Aanpak schulden

Indien dit voor jou noodzakelijk is, zorgen wij ervoor dat je schuldenlast kan worden afgebouwd. Dit gedeelte van het traject zal worden verzorgd door Zorgbewind Nederland (ZBN), www.zbn.nu. Deze partij zorgt ervoor dat de cliënt binnen het afgesproken traject schuldenvrij is. De coach regelt de diverse afspraken en is jouw vaste aanspreek punt. Wanneer de coaching plaatsvindt op verzoek van een ander, bijvoorbeeld de werkgever vindt in een begingesprek eerst afstemming plaats over de aanleiding voor de coaching, de gewenste resultaten en wijze van evalueren. Onderwerpen voor coaching kunnen zijn: communicatie; samenwerking; omgaan met veranderingen, financiën, werk, functioneren etc. Het doel van de coaching is in alle gevallen het komen tot een (meer) wenselijke situatie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Dat betekent dat er gewerkt wordt met concrete, werkbare en zelfgekozen doelen, waarbij de focus tijdens de gesprekken ligt op het werk en het verminderen van de schuldenlast. Na afronding van het traject is er een baangarantie en de cliënt is schuldenvrij. Een duidelijke win-win situatie. Om dit te bereiken is een optimale samenwerking tussen de betrokken partijen cruciaal.

Groningse Ondernemers Challenge

Logo GOCDe Challenge is voor Groningse ondernemers die een maatschappelijk idee willen uitvoeren om Groningen socialer te maken. De inschrijving voor 2018 is inmiddels gesloten. Zorg om werk  heeft megedaan aan deze Challenge. Ons idee is in de prijzen gevallen. Uiteindelijk zijn we op een vierde plaats geeïndigd. Onze dank gaat uit naar al die mensen die ons project steunen. Voor meer informatie: http://groningseondernemerschallenge.nl/

Image

De kracht van samenwerking

De belangen van de cliënt staan voorop. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een schuldenvrije situatie met uitzicht op een baangarantie. Door deze aanpak zijn er alleen maar winnaars. Alle samenwerkende partijen behalen voordeel op hun eigen terrein. De schuldeiser ontvangt zijn geld, de gemeente hoeft niet te bemiddelen door uitbesteden van het budgetbeheer en verstrekt geen uitkering meer aan de cliënt wegens inkomsten. Werkgever ontvangt subsidie via de gemeente op de loonkosten en heeft weer een gemotiveerde werknemer. De cliënt is schuldenvrij en heeft een baan. Wij bieden de begeleiding en de coördinatie in het geheel. Flexpay zorgt voor de verwerking van het salaris en het contract. Uit het bovenstaande blijkt dat samenwerken de basis is voor Zorg om Werk! Wij bieden een integraal traject; van het zoeken naar een baan tot het afbouwen van schuldenlast. Ook adviseert Zorg om Werk op het gebied van Wet – en regelgeving. Met Zorg om werk sta je er dus niet alleen voor!

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je je aanmelden? Bel dan met onze backoffice. Tel: 050-553654/06-36123674 

Zoeken